เลือกภาษา ::

南奔府

Lamphun

南奔府的历史由来           南奔府原名为哈利奔猜城,是一座拥有大约1,343年历史的古城,据编年史记载哈利奔猜城由婆苏提婆(Vasudeva)按照孟加拉族或孟族的标准建造在两条河流之间的区域,即匡河和平河。并在建成后派出大使前去邀请罗涡国国王的女儿占末旦维(Camadevi)公主来担任哈利奔猜国的统治者,后经过数任国王传位统治,直到帕亚依帕时期被孟莱大帝夺去统治权,将北部合并为兰纳王国,也就是当时候的南奔城,虽然沦为兰纳的统治,但也给后来的继位统治者传承了文化和艺术遗产,在魏功甘古城、清迈和清莱的记载中可证实南奔城仍保持着兰纳王朝重要的文化和艺术,直到郑信大帝时期南奔城被归入泰王国领土,后传承到拉达那哥欣时期,并在公元1932年变更统治制度,最后一位统治者是Chakkham Kajornsak少将,直到少将逝世,南奔城才变更为南奔府,由府尹管辖并一直延续至今。   北部最繁荣历史最悠...

面积

4,506

平方公里
人口

405,918

密度

90.08

人/平方公里

活动新闻

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:41

ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรก...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 27 ก.ค. 2565, 18:08

จังหวัดลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

继续阅读

南奔府新闻

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

ผวจ.ลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

พ่อเมืองลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:44

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

继续阅读

公共关系新闻

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ก.ย. 2565, 16:41

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทำบุญปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ค. 2565, 21:00

จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนและวางแผน พอ สว.ประจำจังหวัดลำพูน ในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนา...

继续阅读

视频

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

觀看視頻

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

觀看視頻

เที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

觀看視頻

งานโคมแสนดวงจังหวัดลำพูน

觀看視頻

招标新闻

閱讀所有招標新聞

宣传文件

政府公文

数量进入网站的人

0 0 0 0 8 2 6 1 6

今天

数量

29

这星期

数量

532

这月

数量

2507

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]