เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:41

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว กว่าหนึ่งพันคน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญยอดเจดีย์ ขึ้นประดิษสถานบนองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 สาขาการบริหารรา...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:27

พุทธศาสนิกชนชาว จังหวัดลำพูน ตกแต่ง ต้นสลาก และ ร่วมกันจัดขบวนแห่ ต้นสลากย้อม ขนาดใหญ่ สูง 12 เมตร เคลื่อนสู่ วัดพระธาตุหริภุญชัย ในงานประเพณี สลากภัตสลากย้อม ลำพูน หนึ่งเดียวในโลก...

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:37

นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงาน ”วิ่งสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก มินิมาราธอน ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่ว...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:31

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดการประชุม "เวทีเสวนาฮอมฮัก ฮอมเวลา 4 จังหวัดภาคเหนือ" ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น ในพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อแลก...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:47

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์" หัวข้อการปรับพื้นฐานความรู้การเกษตรสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โครงการเสริ...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ก.ย. 2562, 10:22

รายชื่อผู้ประกอบการ ของดีประจำอำเภอ จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ก.ย. 2562, 12:37

ของดีประจำอำเภอ ในจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ก.ย. 2562, 11:57

พันธุ์ลำไยรับประทานสด

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw (3นาที)

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw (3นาที)

ดูวีดีโอ

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP07 - ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP08 - ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 12 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 10

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 5 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 09

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 7 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 08

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:02 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 5 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 07

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 14:59 [ จำนวนคนเข้าดู 10 ]

ประกาศประกวดราคาฯ เทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 18 ก.ย. 2562, 10:05 [ จำนวนคนเข้าดู 19 ]

ประกาศประกวดราคาจ้าง อ.บ้านโฮ่ง 05

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

เทศกาลประเพณี

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 3 2 8 9

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

333

เดือนนี้

จำนวน

819

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]