เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 25 ก.ย. 2563, 16:21

จังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัล ชนะเลิศ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:49

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ก.ย. 2563, 16:20

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ส.ค. 2563, 14:13

คณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนาถึงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน ชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลรักษาน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ย. 2563, 16:19

เชิญชวนชาวลำพูน และทุกภาคส่วนร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ “พระเจ้าอาทิตยราช” กษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญไชย

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

ชวนเที่ยววันธรรมดา!! “แอ่วม๋วน กิ๋นม๋วน ที่เมืองหละปูน” ที่เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2563 ถึง 31ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลำพูน ภาพรวมระดับน้ำทรงตัว เฝ้าติดตามต่อเนื่อง

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

เที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

งานโคมแสนดวงจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์ลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 9 2 7

วันนี้

จำนวน

28

สัปดาห์นี้

จำนวน

251

เดือนนี้

จำนวน

1048

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]