เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 13:48

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียน และ สวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 13:45

จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นจอมเจดีย์ 1 ใน 8 ของไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 13:37

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุ...

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 21 พ.ค. 2562, 14:37

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:08

จังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุภาครัฐและการบริหารงานด้านการเงิน การคลังภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2562, 11:57

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:46

ครม. เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2562, 15:58

จังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2562, 11:05

จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

ดูวีดีโอ

อำเภอบ้านโฮ่ง

ดูวีดีโอ

อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

อำเภอแม่ทา

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 13 พ.ค. 2562, 13:02 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 50 ]

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง

วันที่ 10 พ.ค. 2562, 16:37 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 50 ]

ประกาศประชาสัมพันธ์ อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 3 พ.ค. 2562, 10:10 [ จำนวนคนเข้าดู 67 ]

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง

วันที่ 30 เม.ย. 2562, 12:54 [ จำนวนคนเข้าดู 64 ]

ประกาศประชาสัมพันธ์ อำเภอป่าซาง

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 15:53 [ จำนวนคนเข้าดู 275 ]

ประกาศโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 14:22 [ จำนวนคนเข้าดู 287 ]

ประกาศประชาสัม เทศบาลตำบลป่าสัก 02

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 14:20 [ จำนวนคนเข้าดู 268 ]

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าสัก

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 10:38 [ จำนวนคนเข้าดู 286 ]

ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

วันที่ 23 เม.ย. 2562, 14:15 [ จำนวนคนเข้าดู 402 ]

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

เทศกาลประเพณี

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 7 9 9 9

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

300

เดือนนี้

จำนวน

1249

ลิงค์ที่น่าสนใจ