เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:47

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาล”โคมแสนดวงที่เ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:39

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการจังหวัดลำพูน พร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:32

ชาวจังหวัดลำพูน ต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:37

นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงาน ”วิ่งสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก มินิมาราธอน ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่ว...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:31

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดการประชุม "เวทีเสวนาฮอมฮัก ฮอมเวลา 4 จังหวัดภาคเหนือ" ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น ในพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อแลก...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:47

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์" หัวข้อการปรับพื้นฐานความรู้การเกษตรสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โครงการเสริ...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ต.ค. 2562, 09:16

โครงการ เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ ๑)

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:54

เริ่มแล้ววันนี้ ผู้ป่วยที่ถือบัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ต้องรับยารักษาต่อเนื่องใน 4 กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถนำใบสั่งยาไปรับ – ซื้อยาได้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงกา...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ก.ย. 2562, 10:22

รายชื่อผู้ประกอบการ ของดีประจำอำเภอ จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

ข้อมูลแนะนำจังหวัดลำพูน

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw (3นาที)

ดูวีดีโอ

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP07 - ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP08 - ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 27 ก.ย. 2562, 15:01 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 95 ]

ประกาศสำนักงานดยธาธิการและผังเมืองฯ

วันที่ 26 ก.ย. 2562, 15:18 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 109 ]

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 112 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 10

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 87 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 09

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 [ จำนวนคนเข้าดู 85 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 08

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:02 [ จำนวนคนเข้าดู 84 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 07

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:02 [ จำนวนคนเข้าดู 74 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 06

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:01 [ จำนวนคนเข้าดู 89 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 05

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:01 [ จำนวนคนเข้าดู 769 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 04

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:00 [ จำนวนคนเข้าดู 80 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 03

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:00 [ จำนวนคนเข้าดู 86 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 02

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:00 [ จำนวนคนเข้าดู 83 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 01

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

เทศกาลประเพณี

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 4 5 1 7

วันนี้

จำนวน

1

สัปดาห์นี้

จำนวน

282

เดือนนี้

จำนวน

1406

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]