เลือกภาษา ::

Lamphun

Lamphun

          Lamphun Province, which is originally known as Mueang Hariphunchai, is an ancient city, over 1,343 years old. According to The Chronicle of Yonok, there is a story of how Mueang Hariphunchai was found by Wasuthep the Hermit, who gathered Mengkabut People, or Mon People, together and built this town in an area between two rivers, namely, Guang River and Ping River. After the town was built, he sent the envoy to invite a princess of Mueang Lawo “Prince Cham Thewi” to become the first queen and ruler of Mueang Hariphunchai. Her lineage ruled over this town for many generations, until the reign of Phraya Yiba, the town was lost to King Mengrai the Great, a great king who gathered various states of the North into Lanna Kingdom....

Area

4,506

Square km
Population

405,918

person
Density

90.08

person/Square km

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2562, 10:54

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางรถไฟ เนื่องในวันปิยมหาราช

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2562, 10:52

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:47

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาล”โคมแสนดวงที่เ...

Read More

Provincial news

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2562, 16:07

เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ลำพูน

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2562, 13:32

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:37

นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงาน ”วิ่งสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก มินิมาราธอน ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่ว...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2562, 10:17

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ต.ค. 2562, 09:16

โครงการ เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ ๑)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:54

เริ่มแล้ววันนี้ ผู้ป่วยที่ถือบัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ต้องรับยารักษาต่อเนื่องใน 4 กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถนำใบสั่งยาไปรับ – ซื้อยาได้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงกา...

Read More

Video of Lamphun Province

ข้อมูลแนะนำจังหวัดลำพูน

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw (3นาที)

View Video

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP07 - ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

View Video

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP08 - ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

View Video

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw

View Video

Tender News

วันที่ 13 พ.ย. 2562, 10:05 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 25 ]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองช้างคืน

วันที่ 13 พ.ย. 2562, 10:04 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 24 ]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลดงดำ

วันที่ 12 พ.ย. 2562, 09:19 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 33 ]

ประชาสัมพันธืเทศบาลตำบลป่าสัก

วันที่ 31 ต.ค. 2562, 10:00 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 70 ]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าสัก

วันที่ 24 ต.ค. 2562, 11:29 [ จำนวนคนเข้าดู 95 ]

ประชาสัมพันธ์สำนักงานโยธาธิการ 02

วันที่ 24 ต.ค. 2562, 11:28 [ จำนวนคนเข้าดู 86 ]

ประชาสัมพันธ์สำนักงานโยธาธิการ 01

วันที่ 27 ก.ย. 2562, 15:01 [ จำนวนคนเข้าดู 194 ]

ประกาศสำนักงานดยธาธิการและผังเมืองฯ

วันที่ 26 ก.ย. 2562, 15:18 [ จำนวนคนเข้าดู 197 ]

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 [ จำนวนคนเข้าดู 195 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 10

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 [ จำนวนคนเข้าดู 171 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 09

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:03 [ จำนวนคนเข้าดู 173 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 08

วันที่ 20 ก.ย. 2562, 15:02 [ จำนวนคนเข้าดู 168 ]

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาฯ อ.เวียงหนองล่อง 07

Read all tender news

Publication

Official Document

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

Traditional Festival

Total visits to the site

0 0 0 0 1 5 9 7 1

Today

Total

20

The week

Total

458

This month

Total

1595

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]