เลือกภาษา ::

Lamphun

Lamphun

          Lamphun Province, which is originally known as Mueang Hariphunchai, is an ancient city, over 1,343 years old. According to The Chronicle of Yonok, there is a story of how Mueang Hariphunchai was found by Wasuthep the Hermit, who gathered Mengkabut People, or Mon People, together and built this town in an area between two rivers, namely, Guang River and Ping River. After the town was built, he sent the envoy to invite a princess of Mueang Lawo “Prince Cham Thewi” to become the first queen and ruler of Mueang Hariphunchai. Her lineage ruled over this town for many generations, until the reign of Phraya Yiba, the town was lost to King Mengrai the Great, a great king who gathered various states of the North into Lanna Kingdom....

Area

4,506

Square km
Population

405,918

person
Density

90.08

person/Square km

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 10:00

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 09:21

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 พ.ค. 2563, 14:22

ประมวลภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดลำพูน

Read More

Provincial news

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 พ.ค. 2563, 09:49

จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อเนื่องมา 49 วันแล้ว

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 17:19

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่จังหวัดลำพูน

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 11:39

ตรวจเยี่ยมสนามกอล์ฟหรือสนามซ้อมกอล์ฟ ตามมาตราการผ่อนคลายข้อกำหนดฯ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 08:57

"จังหวัดลำพูน" ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค-19 โดยรับซื้อผลผลิตมะม่วงเกรดรอง ได้เพิ่มจากปกติ กก. 1.50 บาท

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พ.ค. 2563, 11:18

หลายภาคส่วนยังคง มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างต่อเนื่อง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พ.ค. 2563, 11:17

เกษตรจังหวัดลำพูน แบ่งปันมะม่วงแจกจ่ายตู้ปันสุขในพื้นที่กว่า 1 พันกิโลกรัม

Read More

Video of Lamphun Province

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

View Video

ชีวิตวิถีใหม่ ชุดที่ 1 โลกใหม่

View Video

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

View Video

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

View Video

Tender News

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:59 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 154 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:51 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 127 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:49 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 132 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 1 พ.ค. 2563, 15:37 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 220 ]

ประกาศจังหวัดลำพูน

วันที่ 22 เม.ย. 2563, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 178 ]

ก่อสร้างโรงอาหาร

วันที่ 21 เม.ย. 2563, 13:56 [ จำนวนคนเข้าดู 160 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.มะเขือแจ้

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:31 [ จำนวนคนเข้าดู 198 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:30 [ จำนวนคนเข้าดู 187 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:29 [ จำนวนคนเข้าดู 170 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ทาขุมเงิน

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:27 [ จำนวนคนเข้าดู 178 ]

ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหนาม

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:26 [ จำนวนคนเข้าดู 199 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าซาง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:23 [ จำนวนคนเข้าดู 168 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

Read all tender news

Publication

Official Document

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

Total visits to the site

0 0 0 0 2 6 2 5 1

Today

Total

24

The week

Total

254

This month

Total

1147

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]