เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16:00 น. ร่วมพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสรโรตารี่ จังหวัดลำพูน ปีบริหาร 2567-2568 โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน สโมสรโรตารี่ลำพูน (การแต่งกาย : ชุดสูทสากล)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน,พาณิชย์จังหวัดลำพูน
09:00 น. ตรวจเยี่ยมการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลำพูนและสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน พ.ศ.2567 หอประชุมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ทปค.จ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
14:00 น. ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการประชุม ก.บ.จ.ลำพูน ห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]