เลือกภาษา ::

Lamphun

Lamphun

          Lamphun Province, which is originally known as Mueang Hariphunchai, is an ancient city, over 1,343 years old. According to The Chronicle of Yonok, there is a story of how Mueang Hariphunchai was found by Wasuthep the Hermit, who gathered Mengkabut People, or Mon People, together and built this town in an area between two rivers, namely, Guang River and Ping River. After the town was built, he sent the envoy to invite a princess of Mueang Lawo “Prince Cham Thewi” to become the first queen and ruler of Mueang Hariphunchai. Her lineage ruled over this town for many generations, until the reign of Phraya Yiba, the town was lost to King Mengrai the Great, a great king who gathered various states of the North into Lanna Kingdom....

Area

4,506

Square km
Population

405,918

person
Density

90.08

person/Square km

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 14:34

จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More

Provincial news

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 พ.ค. 2563, 09:49

จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อเนื่องมา 49 วันแล้ว

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 17:19

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่จังหวัดลำพูน

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 11:39

ตรวจเยี่ยมสนามกอล์ฟหรือสนามซ้อมกอล์ฟ ตามมาตราการผ่อนคลายข้อกำหนดฯ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:37

หลายภาคส่วนมอบ สิ่งของอุปโภคบริโภค เติมเต็มในตู้กับข้าวปันสุขหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:34

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พ.ค. 2563, 13:13

พ่อเมืองลำพูนพร้อมผู้ใจบุญ ส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19 ไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

Read More

Video of Lamphun Province

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

View Video

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

View Video

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

View Video

ชีวิตวิถีใหม่ ชุดที่ 1 โลกใหม่

View Video

Tender News

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:59 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 174 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:51 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 147 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:49 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 158 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 1 พ.ค. 2563, 15:37 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 243 ]

ประกาศจังหวัดลำพูน

วันที่ 22 เม.ย. 2563, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 196 ]

ก่อสร้างโรงอาหาร

วันที่ 21 เม.ย. 2563, 13:56 [ จำนวนคนเข้าดู 180 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.มะเขือแจ้

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:31 [ จำนวนคนเข้าดู 212 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:30 [ จำนวนคนเข้าดู 208 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:29 [ จำนวนคนเข้าดู 191 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ทาขุมเงิน

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:27 [ จำนวนคนเข้าดู 197 ]

ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหนาม

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:26 [ จำนวนคนเข้าดู 218 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าซาง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:23 [ จำนวนคนเข้าดู 188 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

Read all tender news

Publication

Official Document

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

Total visits to the site

0 0 0 0 2 6 3 7 3

Today

Total

16

The week

Total

205

This month

Total

1110

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]