เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมใหญ่แกรนด์ปา 1 โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จัดหางาน
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2566 ที่ว่าการอำเภอแม่ทา สสจ.
10:30 น. ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2566 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีลำพูน ต. ทาสบเส้า อ.แม่ทา สสจ.
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดการจัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ zoom meeting ผวจ. มอบหมาย
09:30 น. ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง พช./ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ*
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรั้วศาลากลางจังหวัดลำพูน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน สนจ./อนก.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 6 3 9

วันนี้

จำนวน

57

สัปดาห์นี้

จำนวน

528

เดือนนี้

จำนวน

2955

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]