เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมากราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ./ป้องกันจังหวัด
14:30 น. ประชุมปรึกษาหารือการบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.com ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./ป.ศรัณย์
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
14:30 น. ประชุมปรึกษาหารือการบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.com ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./อนก.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 3 6 5 1

วันนี้

จำนวน

52

สัปดาห์นี้

จำนวน

3041

เดือนนี้

จำนวน

4274

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]