เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันเสาร์ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ "กาแฟกับต้นไม้" ครั้งที่ 1 บริเวณลานเวทีกลางน้ำปิงห่าง ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง)
18:30 น. ประธานเปิดนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำของ 18 ศิลปิน จาก International Watercolor Society : Northern Thailand Lamphun City Lap ชั้น 2 ร้าน Temple House Lamphun Temple House Lamphun (การแต่งกาย :  ชุดสุภาพ)
22:30 น. มอบถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งนางสาวลำพูน ประจำปี 2565 เวทีกลางประกวดนางสาวลำพูน สถจ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน,พาณิชย์จังหวัดลำพูน
--- ว่าง รอการแต่งตั้ง ---
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. พิธีเปิดโครงการ "กาแฟกับต้นไม้" ครั้งที่ 1 บริเวณลานเวทีกลางน้ำปิงห่าง ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ทต.อุโมงค์/แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
19:00 น. รับชมการประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2565 เวทีกลาง งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน สถจ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- น. รับชมการประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2565 บริเวณเวทีกลาง งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 สถจ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 8 3 0 1

วันนี้

จำนวน

18

สัปดาห์นี้

จำนวน

1624

เดือนนี้

จำนวน

6107

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]