เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
15:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุม POC ชั้น 3 ทสจ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ./กยพ.
15:00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565  ห้องประชุมมหันตยศ (ห้องประชุมผู้บริหาร) ชั้น 2 สนจ./อนก.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
15:00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 สนจ.
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สนจ./กยพ.
15:00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565  ห้องประชุมมหันตยศ (ห้องประชุมผู้บริหาร) ชั้น 2 สนจ./อนก.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 8 2 6 1 6

今天

数量

29

这星期

数量

532

这月

数量

2507

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]