เลือกภาษา ::

电话号码

地點
电话号码
0-5351-1000 , 0-5351-1192
0-5351-1013
0-5359-7260
0-5356-1430
0-5353-0536
1155
1193
0-5351-2002
0-5356-9100
0-5351-1026
0-5352-1059
0-5354-9073
0-5359-1271
0-5397-9773
0-5397-5130
0-5350-1087
0-5350-4967
0-5351-1800
0-5355-5400
0-5354-9014
0-5359-1505-6
0-5397-9190-1
0-5397-5201-2
0-5398-4325

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]