เลือกภาษา ::
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบถังน้ำอุปโภค บริโภค กิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" แก่ชุมชน หมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับกักเก็บน้ำสะอาดไว้อุปโภค – บริโภค
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 ก.ค. 2565, 20:54

              วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบถังน้ำอุปโภค บริโภค กิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน   นายบุญส่ง ไชยมณี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" โดยได้รับการสนับสนุนถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร พร้อมงบประมาณก่อสร้างฐานคอนกรีตเพื่อวางถังน้ำ จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT GC) เพื่อมอบให้ชุมชน หมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับกักเก็บน้ำสะอาดไว้อุปโภค – บริโภค โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการประสานงานกับอำเภอหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดหาสถานที่ในการวางถังน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค ในชุมชน หรือสถานที่ที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนขาดแคลนน้ำดื่ม 

                สำหรับในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบถังน้ำอุปโภค บริโภค กิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ให้แก่ชุมชนต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน จำนวน 10 ถัง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา ,   หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฮ่อมนอก ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา , หมู่ที่ 6 บ้านขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา, หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา,  หมู่ที่ 9 บ้านห้องกองเลาะ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง, หมู่ที่ 1 บ้านหนองสร้อย ตำบลมะกอง อำเภอป่าซาง, หมู่ที่ 2 ศาลาประจำหมู่บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง,  หมู่ที่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง,  หมู่ที่ 12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยวงศ์  ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง และ หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 4 3 9

Today

Total

45

The week

Total

1202

This month

Total

4277

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]