เลือกภาษา ::
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบถังน้ำอุปโภค บริโภค กิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" แก่ชุมชน หมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับกักเก็บน้ำสะอาดไว้อุปโภค – บริโภค
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 ก.ค. 2565, 20:54

              วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบถังน้ำอุปโภค บริโภค กิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน   นายบุญส่ง ไชยมณี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" โดยได้รับการสนับสนุนถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร พร้อมงบประมาณก่อสร้างฐานคอนกรีตเพื่อวางถังน้ำ จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT GC) เพื่อมอบให้ชุมชน หมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับกักเก็บน้ำสะอาดไว้อุปโภค – บริโภค โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการประสานงานกับอำเภอหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดหาสถานที่ในการวางถังน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค ในชุมชน หรือสถานที่ที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนขาดแคลนน้ำดื่ม 

                สำหรับในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบถังน้ำอุปโภค บริโภค กิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ให้แก่ชุมชนต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน จำนวน 10 ถัง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา ,   หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฮ่อมนอก ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา , หมู่ที่ 6 บ้านขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา, หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา,  หมู่ที่ 9 บ้านห้องกองเลาะ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง, หมู่ที่ 1 บ้านหนองสร้อย ตำบลมะกอง อำเภอป่าซาง, หมู่ที่ 2 ศาลาประจำหมู่บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง,  หมู่ที่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง,  หมู่ที่ 12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยวงศ์  ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง และ หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 5 2 6 7

วันนี้

จำนวน

41

สัปดาห์นี้

จำนวน

1527

เดือนนี้

จำนวน

5590

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]