เลือกภาษา ::
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แก่โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 16:55

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 150,000 บาท
วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และคลังจังหวัดลำพูน รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท แบ่งเป็น มอบให้โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 35,000 บาท และโรงพยาบาลชุมชนแต่ละอำเภอ อำเภอละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท และจัดสรรงบประมาณมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 150,000 บาท .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 2 9 7 0

Today

Total

24

The week

Total

486

This month

Total

2648

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]