เลือกภาษา ::
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แก่โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 16:55

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 150,000 บาท
วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และคลังจังหวัดลำพูน รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท แบ่งเป็น มอบให้โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 35,000 บาท และโรงพยาบาลชุมชนแต่ละอำเภอ อำเภอละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท และจัดสรรงบประมาณมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 150,000 บาท .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 2 8 3 9

วันนี้

จำนวน

250

สัปดาห์นี้

จำนวน

2336

เดือนนี้

จำนวน

3612

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]