เลือกภาษา ::

Attractions :: Wiang Nong Long District

Wiang Nong Long District
Ban Dong Luang Temple

Background : Ban Dong Luang Temple was established on December 8, 1875, by the name of "Ban Dong Luang Temple" according...

Read More
Wiang Nong Long District
Earthen water boiler, Ban San Muang

Background: In the past, Ban San Muang, Nong Long Subdistrict, Wiang Nong Long District, Lamphun Province, was a large e...

Read More
Wiang Nong Long District
Wang Pan Dam

Background: According to the local people in Wiang Nong Long District and Ban Hong District of Lamphun Province have tog...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 7 7 0

Today

Total

58

The week

Total

805

This month

Total

2989

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]