เลือกภาษา ::

Attractions :: Ban Dong Luang Temple

Ban Dong Luang Temple
Wiang Nong Long District วันที่ 23 มี.ค. 2562, 10:57

Background : Ban Dong Luang Temple was established on December 8, 1875, by the name of "Ban Dong Luang Temple" according to the characteristics of the village which Ban Dong Luang Temple is under the Mahanikai clergy. There are 2 plots of monastery land, are title deed no. 11166 at 9 Rai, 95 sq.wa, and NS 3 gor (Certificate of Utilization) no. 5230. Senasana (lodging) Building, consisting of the temple (Buddha image hall), Sermon hall in a monastery, monk’s cell, Thai - style Pavilion , Bell Tower, Mandapa or Mondop Tower and the Sacred Object. There are  principal Buddha image of cement and principal Buddha image in a Thai-style pavilion as a metal Buddha image.

 

Location: Wang Phang Subdistrict, Wiang Nong Long District, Lamphun Province

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]