เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:21

ข้าราชการ , ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ ล้านนา ประจำปี 2562

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:26

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมทั้งประกอบพิธีบวงสรวงช้างศึกคู่บารมีพระนางเจ้าจามเทวี และร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ โบราณสถานกู่ช้างลำพูน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:17

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสถิติการเ...

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:25

จังหวัดลำพูนประชุมติดตามสถานการณ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดลำพูน จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 13:41

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวิดีโอ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 13:39

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการแสดงนิทรรศการสินค้า OTOP และของดีตำบลป่าไผ่ งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:15

พม. เผยผล "นิด้าโพล" สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในโครงการ "ความรุนแรงในสังคมไทยลดลงได้ด้วย (ใคร ?) คุณ"

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:11

ทอท. ขอความร่วมมือประชาชนระมัดรังการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:10

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

ดูวีดีโอ

อำเภอบ้านโฮ่ง

ดูวีดีโอ

อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

อำเภอแม่ทา

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 15:53 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 10 ]

ประกาศโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 14:22 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 16 ]

ประกาศประชาสัม เทศบาลตำบลป่าสัก 02

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 14:20 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 16 ]

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าสัก

วันที่ 24 เม.ย. 2562, 10:38 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 35 ]

ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

วันที่ 23 เม.ย. 2562, 14:15 [ จำนวนคนเข้าดู 151 ]

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 22 เม.ย. 2562, 15:03 [ จำนวนคนเข้าดู 322 ]

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลหนองช้างคืน

วันที่ 22 เม.ย. 2562, 15:02 [ จำนวนคนเข้าดู 319 ]

ประกาศฯ เทศบาลหนองช้างคืน ๑

วันที่ 22 เม.ย. 2562, 14:45 [ จำนวนคนเข้าดู 319 ]

ประกวดราคาฯ อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 19 เม.ย. 2562, 15:35 [ จำนวนคนเข้าดู 321 ]

ประกวดราคา สนง.โยธาธิการ.จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 เม.ย. 2562, 16:10 [ จำนวนคนเข้าดู 1,671 ]

ประชาสัมพันธ์ องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ เชียงใหม่

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

เทศกาลประเพณี

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 6 3 6 9

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

396

เดือนนี้

จำนวน

2348

ลิงค์ที่น่าสนใจ