เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 14:34

จังหวัดลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประจำปี 2563

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 พ.ค. 2563, 09:49

จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อเนื่องมา 49 วันแล้ว

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 17:19

หน่วยงานภาคเอกชน มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 5 พ.ค. 2563, 11:39

ตรวจเยี่ยมสนามกอล์ฟหรือสนามซ้อมกอล์ฟ ตามมาตราการผ่อนคลายข้อกำหนดฯ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:37

หลายภาคส่วนมอบ สิ่งของอุปโภคบริโภค เติมเต็มในตู้กับข้าวปันสุขหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:34

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พ.ค. 2563, 13:13

พ่อเมืองลำพูนพร้อมผู้ใจบุญ ส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19 ไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

ดูวีดีโอ

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

ดูวีดีโอ

ชีวิตวิถีใหม่ ชุดที่ 1 โลกใหม่

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:59 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 206 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:51 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 174 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 4 พ.ค. 2563, 14:49 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 186 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงลำพูน

วันที่ 1 พ.ค. 2563, 15:37 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 285 ]

ประกาศจังหวัดลำพูน

วันที่ 22 เม.ย. 2563, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 223 ]

ก่อสร้างโรงอาหาร

วันที่ 21 เม.ย. 2563, 13:56 [ จำนวนคนเข้าดู 205 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.มะเขือแจ้

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:31 [ จำนวนคนเข้าดู 240 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:30 [ จำนวนคนเข้าดู 238 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:29 [ จำนวนคนเข้าดู 219 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ทาขุมเงิน

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:27 [ จำนวนคนเข้าดู 225 ]

ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหนาม

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:26 [ จำนวนคนเข้าดู 244 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าซาง

วันที่ 10 เม.ย. 2563, 11:23 [ จำนวนคนเข้าดู 214 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.โยธาธิการและผังเมือง

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 5 1 1

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

198

เดือนนี้

จำนวน

1124

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]