เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2563, 14:18

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย ณ โรงพยาบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 31 ม.ค. 2563, 14:09

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 15 ม.ค. 2563, 12:07

จังหวัดลำพูน หลายภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 ก.พ. 2563, 11:34

จังหวัดลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 ก.พ. 2563, 08:43

ทุกภาคส่วนที่ลำพูน พร้อมใจบอกลาถุงก๊อบแก๊บ

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ก.พ. 2563, 15:39

จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 ม.ค. 2563, 14:23

จังหวัดลำพูน เชิญชวน วิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Run For Lives)

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 ม.ค. 2563, 13:55

สลากออมทรัพย์ ธอส.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธ.ค. 2562, 10:22

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

อำเภอแม่ทา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดคลาสสิก

ดูวีดีโอ

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน แหล่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 26 ก.พ. 2563, 12:43 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 25 ]

ประชาสัมพันธ์ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 ก.พ. 2563, 11:29 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 21 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก 02

วันที่ 26 ก.พ. 2563, 11:24 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 23 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก 01

วันที่ 26 ก.พ. 2563, 11:18 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 22 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าซาง

วันที่ 26 ก.พ. 2563, 11:12 [ จำนวนคนเข้าดู 27 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่แรง

วันที่ 26 ก.พ. 2563, 11:05 [ จำนวนคนเข้าดู 25 ]

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 02

วันที่ 26 ก.พ. 2563, 10:53 [ จำนวนคนเข้าดู 21 ]

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 01

วันที่ 20 ก.พ. 2563, 10:38 [ จำนวนคนเข้าดู 44 ]

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 9 3 0 4

วันนี้

จำนวน

22

สัปดาห์นี้

จำนวน

259

เดือนนี้

จำนวน

1021

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]