เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:55

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:53

จังหวัดลำพูน จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัท...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 ส.ค. 2562, 14:52

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:47

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์" หัวข้อการปรับพื้นฐานความรู้การเกษตรสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โครงการเสริ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:44

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 ส.ค. 2562, 16:12

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพู...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ส.ค. 2562, 15:07

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มิ.ย. 2562, 10:43

“ของขวัญผู้นำอาเซียน ฝีมือครูช่างศิลปหัตถกรรมของ SACICT มากกว่าความงดงามคือ การแสดงไมตรีจิตของคนไทย เรียงร้อยผสานพลังประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:46

ครม. เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

ดูวีดีโอ

อำเภอบ้านโฮ่ง

ดูวีดีโอ

อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

อำเภอแม่ทา

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 13 ส.ค. 2562, 13:43 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 28 ]

ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 16:32 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 37 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงชนบท 2

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 16:31 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 37 ]

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงชนบท 1

วันที่ 5 ส.ค. 2562, 11:14 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 55 ]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 30 ก.ค. 2562, 15:41 [ จำนวนคนเข้าดู 83 ]

ขอปิดประกาศ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

วันที่ 22 ก.ค. 2562, 15:21 [ จำนวนคนเข้าดู 85 ]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าสัก

วันที่ 22 ก.ค. 2562, 15:21 [ จำนวนคนเข้าดู 84 ]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง

วันที่ 22 ก.ค. 2562, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 79 ]

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าสัก

วันที่ 8 ก.ค. 2562, 15:31 [ จำนวนคนเข้าดู 121 ]

ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก ฉบับที่ 2

วันที่ 8 ก.ค. 2562, 15:30 [ จำนวนคนเข้าดู 113 ]

ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก ฉบับที่ 1

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

เทศกาลประเพณี

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 2 0 0 2

วันนี้

จำนวน

7

สัปดาห์นี้

จำนวน

231

เดือนนี้

จำนวน

837

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]