เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
18:00 น. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานและเครื่องสักการะพระราชทาน บริเวณศาลาบาตรด้านทิศเหนือ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./ ผวจ.ลพ. มอบหมาย (การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพ)
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- - - -
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]