เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 12/2566 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อวิชา "คุณธรรมของนักปกครองท้องที่" วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง วปค./แต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- - - -
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 5 7 4

Today

Total

45

The week

Total

535

This month

Total

3099

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]