เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน สวท.ลำพูน
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ห้องประชุมหริภุญชัย ยุทธศาสตร์
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2563 (Cloud conference) ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน สสจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./กยพ.
15:00 น. ประชุม VCS ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ห้องประชุมหริภุญชัย
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 2 4 1 4 4

Today

Total

5

The week

Total

615

This month

Total

4565

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]