เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน ปปช.(การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตร
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง ห้องประชุมจามเทวี สนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
13:30 น. ตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน สนจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อวิชา "คุณธรรมของนักปกครองท้องที่" ในการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 29 วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง   ห้องประชุมจามเทวี ป.ป.ช.ลพ. (แต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการของหน่วยงาน)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 0 1 6 7 8 5

Today

Total

9

The week

Total

272

This month

Total

1314

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]