เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมหริภุญชัย ศึกษาธิการฯ
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ธนารักษ์ฯ
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน สนจ/กยพ
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านรบบ (video Conference) ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. คุณธนาพร ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ COVID ประจำวัน ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน สนจ./กยพ.
14:00 น.  ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ (video Conference) ห้องประชุมมหันตยศ ปภ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมกรมการปกครอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านระบบ  DOPA VCS ปค.
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 1 อบจ.ลพ. อบจ.ลพ
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน สนง.ธนารักษ์ฯ
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน สนจ.(กยพ.)
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านรบบ (video Conference) ห้องประชุมมหันตยศ ปภ./ป้องกันจังหวัด
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน สนจ./ยศ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 6 4 5 7 1

今天

数量

65

这星期

数量

2367

这月

数量

5070

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]