เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
14:00 น. ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน  ห้องประชุมหริภุญชัย ปค. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี)
19:30 น. ประธานพิธีโครงการธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชน (ธรรมะสัญจร) ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดมงคลปุญชยาราม ตำบลในเมือง สนง.พระพุทธ (การแต่งกาย : ชุดโทนสีขาว/ครีม หรือชุดปฏิบัติธรรม)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7/2563 ห้องประชุมจามเทวี คลัง
10:00 น. ประธานการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดลำพูน ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ ฮัดเดิ้ล อีเว้น ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง พช.
14:00 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน  ห้องประชุมหริภุญชัย ปค./เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ร่วมโครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ มท.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง พช./จ่าจังหวัด
09:00 น. ประชุมกรมการปกครอง ประจำเดือนกันยายน ทางระบบ DOPA VCS ปค.
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7/2563 ห้องประชุมจามเทวี สนง.คลังฯ/เสมียนตราจังหวัด
09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ห้องประชุม 302 สนง.กกต.ประจำจังหวัดลำพูน สนง.กกต.จ./จ่าจังหวัด
14:00 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน  ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องประชุมจามเทวี คลัง
14:00 น. ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน  ห้องประชุมหริภุญชัย ปค./เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 0 2 9 9 2 6

今天

数量

27

这星期

数量

252

这月

数量

1047

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]