เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 (ถึงงาน 05.45 น.) ห้องราชพฤษ์ 1 อุทยานหลวงราชฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ สภากาชาดไทย
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 วัดสันริมปิง หมู่ที่ 6 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน ปค./แต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 ปภ.
13:30 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน  ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน แรงงาน
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 2 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทย/พื้นเมือง โทนสีเหลือง สีขาว)
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ห้องประชุม POC ชั้น 3 การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย(ผวจ.มอบหมาย)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567 ห้องประชุม POC ชั้น 3 สนง.ศึกษาธิการ / ผวจ.ลพ. มอบหมาย
15:00 น. ประธานประชุม ก.อบต. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 ผวจ.ลพ. มอบหมาย
16:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 2 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สำนักงานพระพุทธฯ/การแต่งกาย ชุดผ้าไทย-ผ้าพื้นเมือง โทนสีเหลือง/ขาว
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ผ่านระบบ VCS ห้องประชุม POC ชั้น 3 สนจ.(กยพ.)
09:30 น. กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 วัดสันริมปิง หมู่ที่ 6 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน ปค./แต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง
10:30 น. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 5/2567 ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ปภ./**
15:00 น. ประชุม ก.อบต.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 ห้องประชุมท้องถิ่นดิจิทัล 1 ชั้น 4 สถจ.
16:00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 2 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระพุทธฯ/แต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง/ขาว
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ผ่านระบบ VCS ห้องประชุม POC ชั้น 3 กยพ.
09:30 น. กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 วัดสันริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ปค. (แต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง)
16:00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 2 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (แต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง/สีขาว)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

数量进入网站的人

0 0 0 1 6 0 4 3 7

今天

数量

67

这星期

数量

570

这月

数量

3657

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]