เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดศรีบังวัน ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งการชุดสุภาพโทนสีขาว)
09:00 น. ประธานพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน สรงพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง วัดพระพุทธบาทตากผ้า(การแต่งกายชุดปกติขาว)
11:30 น. ประธานเปิดงานและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพระเครื่อง หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ชมรมกลุ่มพันธมิตรพระเครื่องทั่วฟ้าแดนสยาม
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ - -
07:00 น. ร่วมการแข่งขันกอล์ฟมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 27 สนามเดอะรอยัล เชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่
12:30 น. กล่าวแสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันกอล์ฟมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 27 สนามเดอะรอยัล เชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดศรีบังวัน ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งการชุดสุภาพโทนสีขาว)
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดศรีบังวัน ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน วธ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัดศรีบังวัน ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน วธ. (ชุดสุภาพโทนสีขาว)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 7 9 9 9

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

300

เดือนนี้

จำนวน

1249

ลิงค์ที่น่าสนใจ