เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06:00 น. ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "เตว ล่น โตยกองถิ่นยองป่าซาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง ตำบลเเม่เเรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน/(การเเต่งกาย : ชุดกีฬา)
07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตร การบรรพชา - อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมงคล 5 ธันวามหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 อุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ปค./(การเเต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว)
10:00 น. ประธานในพิธีเปิดการเเข่งขัน "Jampha Taekwondo Championships 2020  By Baile Taekwondo lamphun" ศูนย์การค้าเเจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน บริษัท.เเจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์/(การเเต่งกาย : ชุดกีฬา)
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สสจ.
20:00 น. ประธานกล่าวเปิดการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และกลุ่มสตรีแม่บ้านในการจัดการสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 เวทีกลางงานสักการะพระนางจามเทวีเเละงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ปค.
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- น. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 5/63 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
20:00 น. ร่วมเป็นเกียรติการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และกลุ่มสตรีแม่บ้านในการจัดการสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 เวทีกลางงานสักการะพระนางจามเทวีเเละงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ปค
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
05:30 น. ร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "เตว ล่น โตยกองถิ่นยองป่าซาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" บริเวณหน้าร้านอีเหนือ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง อ.ป่าซาง/แต่งกาย : ชุดกีฬา
20:00 น. ร่วมเป็นเกียรติการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในงานสักการะพระนางจามเทวีฯ ประจำปี 2563 เวทีกลาง งานสักการะพระนางจามเทวีฯ สมาคมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จ.ลพ.
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- - - -
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 2 4 3 8

วันนี้

จำนวน

9

สัปดาห์นี้

จำนวน

305

เดือนนี้

จำนวน

1417

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]