เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ.(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
13:10 น. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ "อสมท.เพื่อชุมชน" - อสมท.ลำพูน
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
09:00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./เครื่องแบบปกติขาว
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ.//การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ./จ่าจังหวัดฯ
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน สนจ. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 4 2 6 4

วันนี้

จำนวน

41

สัปดาห์นี้

จำนวน

325

เดือนนี้

จำนวน

4324

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]