เลือกภาษา ::
แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/information/service/4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99

https://www.lamphun.go.th/uploads/5/document/602b6661d583a.pdf

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

https://lamphun.industry.go.th/th/cms-of-138

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-preview-431891791808

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-files-431891791815

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/information

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/list/1561

 

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 4 5 5

วันนี้

จำนวน

171

สัปดาห์นี้

จำนวน

1172

เดือนนี้

จำนวน

13937

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]