เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานการกำกับติดตามการดำเนิกงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]