เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานการกำกับติดตามการดำเนิกงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

数量进入网站的人

0 0 0 1 4 8 4 5 5

今天

数量

171

这星期

数量

1169

这月

数量

13937

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]