เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานการกำกับติดตามการดำเนิกงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 6 0 5 4 9

วันนี้

จำนวน

110

สัปดาห์นี้

จำนวน

597

เดือนนี้

จำนวน

3680

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]