เลือกภาษา ::

Attractions :: Ban Hong District

Ban Hong District
Wat Phra Jao Ton Luang

History: In Wat Phra Jao Ton Luang,  there is a large Buddha image, the important and sacred Buddha of Lanna, comma...

Read More
Ban Hong District
Luang Pha Wiang Cave

History: A cave with a large arched space, very long distance and deep into the mountain and has many sections. In the c...

Read More
Ban Hong District
Kruba Chao Srivichai Temple

Background: The area of Ubosot Upasamptha Sathan Kruba Srivichai (the place of ordination of Kruba Srivichai), Ban Hong...

Read More
Ban Hong District
Tri Tower, Pa Puey Temple

background: Tri Tower, Pa Puey Temple located in Pa Puey Temple, Moo 3, Ban Hong Subdistrict, Ban Hong District, Lamphun...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 4 7 5 7 3

Today

Total

77

The week

Total

443

This month

Total

1470

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]