เลือกภาษา ::
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดลำพูน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  O รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  O รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565
  O การดำเนินการตามนดยบาบการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2564
  O รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563
  O นโยบายการบริหารทรัยากรบุคคลจังหวัดลำพูน
  O แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ทบทวนปี พ.ศ. 2563 - 2567
  O หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]