เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:41

ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรก...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 27 ก.ค. 2565, 18:08

จังหวัดลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

ผวจ.ลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

พ่อเมืองลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:44

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ก.ย. 2565, 16:41

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทำบุญปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ค. 2565, 21:00

จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนและวางแผน พอ สว.ประจำจังหวัดลำพูน ในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนา...

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

ดูวีดีโอ

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

ดูวีดีโอ

เที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

งานโคมแสนดวงจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 6 1 3

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

529

เดือนนี้

จำนวน

2505

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]