เลือกภาษา ::

วันอังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรั้วศาลากลางจังหวัดลำพูน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน สนจ./อนก.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 7 6 5 0

วันนี้

จำนวน

9

สัปดาห์นี้

จำนวน

1658

เดือนนี้

จำนวน

13843

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]