นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรั้วศาลากลางจังหวัดลำพูน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน สนจ./อนก.