เลือกภาษา ::

Restaurant ::

Pa Sang District วันที่ 27 ธ.ค. 2561, 11:09

Restaurant by District

Tourist Attraction

Thung Hua Chang District
Wiang Nong Long District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Ban Thi District

Accommodation

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Recommended Restaurant
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Pa Sang District

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 4 7 1

Today

Total

77

The week

Total

1208

This month

Total

4269

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]