เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ศาลากลางจังหวัดลำพูนเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมโครงการ "เมืองยั่งยืน 2023" (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันที่ 4 เม.ย. 2566, 09:49

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 0 6 2

Today

Total

147

The week

Total

1533

This month

Total

4015

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]