เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:18

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดดเด่น ในจังหวัดลำพูน รวม 150 คน
มี อปท. เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จ.ลำพูน ดังนี้
1. ร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ อบจ. ลำพูน
2. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)”
3. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศมอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
กล่าวรายงานฯ โดย นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

943

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]