เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:18

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดดเด่น ในจังหวัดลำพูน รวม 150 คน
มี อปท. เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จ.ลำพูน ดังนี้
1. ร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ อบจ. ลำพูน
2. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)”
3. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศมอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
กล่าวรายงานฯ โดย นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 8 5 4

今天

数量

0

这星期

数量

509

这月

数量

2818

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]