เลือกภาษา ::
ลำพูน สนับสนุนอาหารวันละ 1,000 กล่อง "คุณนายผัด ผู้ว่าฯตัก" ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 4 ต.ค. 2564, 10:59

                จากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์ของโกดังหอมบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมกลุ่มก้อนและกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มีผู้ที่มีคำสั่งให้ดำเนินการกักตัวเพิ่มขึ้น

                โดยระยะเวลาที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มีการดำเนินการใช้งบประมาณในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารกล่อง แก่ผู้ที่กักตัว รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธา ก็ได้ช่วยสนับสนุนเพื่อเข้าช่วยเหลือเช่นกัน

                ในวันนี้ ( 2 ตุลาคม 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมกันประกอบอาหาร ณ โรงครัวที่ว่าการอำเภอบ้านโฮง เพื่อสนับสนุนอาหารวันละ 1,000 กล่อง เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

                อย่างไรก็ตามทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ยังมีความพร้อมที่จะมอบสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือให้ทั่วถึง และเพียงพอตามระยะเวลา ของกลุ่มผู้ที่ต้องกักตัวในลำดับต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 6 4 5 8 4

Today

Total

78

The week

Total

2380

This month

Total

5081

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]