เลือกภาษา ::
ขนส่งลำพูน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนต่อเนื่องช่วงหยุดยาว เบื้องต้นยังไม่พบผู้โดยสารตกค้าง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ธ.ค. 2563, 09:39

 นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่ วันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว พร้อมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร และรถโดยสารสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

     พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำแนะนำผู้โดยสาร ณ จุดจอดรถโดยสารเกี่ยวกับการงดดื่มสุราบนรถโดยสาร รวมถึงบทลงโทษ เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัย การแนะนำอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการร่วมสังเกตพฤติกรรมผู้ขับรถ พร้อมระบุช่องทางการร้องเรียน ทางสายด่วนโทร 1584 เบื้องต้นผู้ใช้บริการสายด่วนจำนวน 13 ราย และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ตลอดทั้งวัน ไม่มีผู้เดินทางตกค้างแต่อย่างใด

     ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ยังได้กำชับพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งทุกคนจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 6 1

Today

Total

4

The week

Total

555

This month

Total

2672

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]