เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 20 ก.พ. 2563, 11:34

จังหวัดลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอ ภายในจังหวัดลำพูนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                นายชาญวิช อภิวงค์งาม ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โดยทำการแข่งขัน จำนวน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1. กรีฑา 2. กอล์ฟ 3. เปตอง  4.ลีลาศ 5.หมากรุก 6. แบดมินตัน 7.วู้ดบอล 8.ร้องเพลงดาราโอเกะ 9. แอโรบิคมวยไทย และ 10. การประกวดหางเครื่อง ซึ่งมีคณะนักกีฬาผู้สูงอายุอำเภอ 8 อำเภอ ภายในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน, อำเภอป่าซาง, อำเภอบ้านธิ, อำเภอทุ่งหัวช้าง, อำเภอแม่ทา ,อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอลี้ เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพด้านร่างกายโดยการเล่นกีฬา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกเพศ ทุกวัย และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ณ. จังหวัดนครศรีธรรมราช

                ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและควรได้รับการดูแลจากสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงถึงศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคงและมีความสุข ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 6 2

Today

Total

106

The week

Total

708

This month

Total

4101

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]