เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชน ให้ร่วมกันงดเผาทุกชนิด เพื่ออากาศที่สดใส
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 31 ม.ค. 2563, 14:34

จังหวัดลำพูน เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชน ให้ร่วมกันงดเผาทุกชนิดโดยการจับเข่าคุยกันและหาทางออกร่วมกัน ผ่านกิจกรรม “จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” เพื่ออากาศที่สดใส

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ บ้านทาขุมเงิน ม.1 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน, บ้านทาสบเมย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา, บ้านทาสวนหลวง ม.3 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา, บ้านบ้านปง ม.12 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา และ บ้านห้วยเดื่อ ม.9 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักมุ่งไปที่กลุ่มเสี่ยง ทั้งกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ และเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินในเขตป่า โดยใช้ชื่อกิจกรรม “จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน” โดยการจับเข่าคุยกันและหาทางออกร่วมกัน ส่งเสริมอาชีพทดแทนการเผา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ผ่านมาตรการ 1 ตำบล 3 Safe Zone โดยการจัดให้มีห้องปลอดฝุ่นควันในทุกตำบลๆละ 3 แห่ง ได้แก่ ในโรงเรียน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และยังมีกิจกรรมอื่น ที่จังหวัดลำพูนได้เตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชนรวมถึงทุกภาคส่วน โดยได้เน้นแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านสื่อทุกประเภท ทั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์ทุกประเภท

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้ประกาศห้ามบุคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563  เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น กรณีพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่ หรือแจ้งหน่วยงานดังนี้ อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/ สถานีตำรวจทุกแห่ง สายด่วน 191 , ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 1586 และ สายด่วนทางหลวงชนบท 1146.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

943

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]