เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา เนื่องจากได้รับผลกระทบสภาวะอากาศหนาวเย็น และพบปะพูดคุยรณรงค์สร้างความเข้าใจในการงดเผาไม่เพิ่มปริมาณฝุ่น PM 25.
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 31 ม.ค. 2563, 14:26

ผู้ว่าจังหวัดลำพูน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งพบปะพูดคุยรณรงค์สร้างความเข้าใจในการงดเผา ไม่เพิ่มปริมาณฝุ่น PM 25.

ที่ อาคารอเนกประสงค์บ้านทางขุมเงิน ม.1 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ,นายชาคร ณ ลำปาง รักษาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน , นายชีวิน  ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งพบปะพูดคุยรณรงค์สร้างความเข้าใจในการงดเผา ไม่เพิ่มปริมาณฝุ่น PM 25.

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับวันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ได้เน้นย้ำใน 4 เรื่องสำคัญ  ประกอบด้วย  1. เรื่องไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โดยขอให้พี่น้องประชาชน อย่าตื่นตระหนก และขอให้ประชาชนรับข่าวสารจากส่วนราชการอย่างอย่างต่อเนื่อง และควรรักษาสุขภาพ รวมถึงการป้องกันอย่างถูกวิธี โดยการกินอาหารที่ร้อนสุขใหม่ ใช้ซ้อนกลาง และทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด ก็จะช่วยในการป้องกันการเกิดโรคและการติดเชื้อโรคต่างๆได้  2. เรื่องปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการจัดการน้ำในด้านการเกษตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ  หากพื้นที่ใดมีปัญหาดังกล่าวให้แจ้ง ทางอำเภอเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้น และช่วยเหลือในขั้นต่อไป  3.เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 โดยได้ขอความร่วมมือประชาชนในการงดเผาอย่างเด็ดขาด หากทุกคนไม่ร่วมมือกันงดเผาก็จะเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ เกิดผลกระทบแก่สุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยตรง ซึ่ง จังหวัดลำพูนได้ประกาศห้ามบุคลทำการผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563  เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น  และ 4. เรื่องปัญหาภัยหนาว โดยสืบเนื่องมาจาก ในช่วงวันที่ 26-27 ม.ค.25 63 ที่ผ่านมาเกิดอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในส่วนของภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลง ทำให้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนประสบภัยหนาวโดยเฉพาะอำเภอแม่ทา ซึ่งมีพื้นที่ติดกับภูเขา และเป็นพื้นที่ราบสูงทำให้มีอากาศหนาวเย็นมาก ประชาชนบางส่วนยังขาดแคลน เครื่องนุ่งห่มกันหนาวในการบรรเทาความหนาว จึงได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน  5 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 ผืน ได้แก่ บ้านทางขุมเงิน ม.1 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน, บ้านทาสบเมย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา, บ้านทาสวนหลวง ม.3 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา, บ้านบ้านปง ม.12 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา และ บ้านห้วยเดื่อ ม.9 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ด้าน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้รณรงค์เชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและขยะพลาสติก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าใน จ.ลำพูน ได้งดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกล่องโฟม ส่วนการซื้อของในตลาด และร้านสะดวกซื้อ จังหวัดได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดแจกจ่ายถุงพลาสติก และขอความร่วมมือประชาชนพกถุงผ้าสำหรับใส่สิ่งของ ส่วนแนวทางการลดใช้หลอดพลาสติกนั้น จังหวัดได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง หากมีการจัดประชุมภายในองค์กร จะไม่มีการใช้หลอดพลาสติก หรือเปลี่ยนไปใช้หลอดกระดาษแทน ซึ่งนโยบายลดการใช้พลาสติกได้มีการขยายผล พร้อมทั้งรณรงค์ไปสู่ระดับตำบลและหมู่บ้านในทุกพื้นที่ของจังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 6

Today

Total

190

The week

Total

943

This month

Total

4370

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]