เลือกภาษา ::
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/

https://www.lamphun.go.th/th/information

https://www.lamphun.go.th/uploads/19/2022-04/4d168d2c3cedb9bd52ecd1540efdf425.pdf

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

https://lamphun.industry.go.th/th

https://lamphun.industry.go.th/th/plan-65

https://lamphun.industry.go.th/th/plan-65/download?did=191530&filename=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2565.pdf&mid=25363&mkey=m_document&lang=th&url=%2Fweb-upload%2F16xbf8d5b850f3c9cdce80dffc7ad02d062%2Fm_document%2F25363%2F73562%2Ffile_download%2F97bdd3d8b0ef5d8d465cbe647f013110.pdf

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-home

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-strategic-actionplan

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-files-441191791797

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/index

http://lamphun.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKtkpQWgZaqCGWOghJstqTgcWat0pQEgZUp3GQAgG2rDqYyc4Uux

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/

https://lamphun.mol.go.th/ita-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%88-%e0%b8%a5%e0%b8%9e

https://drive.google.com/drive/folders/1eRaMXM-tjJSaTCG2BcpAD3CrI1rO4I3N

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]