เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:34

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:07

จ.ลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:06

จังหวัดลำพูน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร .9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 19:32

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หารือข้อราชการ ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน และพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่ความยั่...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 16:13

จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:36

จังหวัดลำพูน เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแนวทาง "สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม"

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธ.ค. 2565, 19:31

ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA และระดับ A

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ธ.ค. 2565, 19:58

ลำพูน Kick off ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเป็นต้นแบบสู่เป้าหมาย ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:53

ขนส่ง ร่วมกับ สตช. กำหนดมาตรการคืนคะแนนใบอนุญาตขับขี่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ให้มีความปลอดภัย ลดการกระทำผิดซ้ำ

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

130 ปี กระทรวงมหาดไทย ( รำวงมหาดไทย ) จังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

ดูวีดีโอ

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

ดูวีดีโอ

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 8 3 0 7

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

1624

เดือนนี้

จำนวน

6092

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]