เลือกภาษา ::

Attractions :: Urban Lumphun Museum

Urban Lumphun Museum
Mueang Lamphun District วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:41

History: Located at the back of the Haripunchai National Museum. A place for learning the long history of Lamphun District as a major city of Buddhism. This museum is for younger generations to learn the history of Lamphun Community.

The museum comprises of educative collections of household tools, and models of places which are media for reflecting the stories of important people and renowned places. There are three zones displayed: Hundred years of Lumphun History Room, Chao Ratchasamphanthawong’s Room and Cultural and Traditional Room.

 

Opening hours: Every day from 9 am to 4 pm.

Admission: Free

Location: Lamphun District, Lamphun Province

Travel map

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]