เลือกภาษา ::
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ก.พ. 2566, 21:43

              สนง.กกต.จว.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดลำพูน จำนวน 4 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชนในจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน 119/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทร 0 5352 5620-2 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 5352 5630-2 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected]

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.ect.go.th/Lamphun  

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 8 5 4

Today

Total

0

The week

Total

510

This month

Total

2819

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]