เลือกภาษา ::
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด การกุศลจังหวัดลำพูน ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2563, 09:15

ตรวจรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน , ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ , เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , และ Facebook/kachardlamphun

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้ถือสลากถูกรางวัล แสดงหลักฐานสลากรางวัลและบัตรประชาชน ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ฝ่ายการเงินและบัญชี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  โทร 053-560378
  • กรณีผู้มีสลากถูกรางวัล มากกว่า 1 รางวัล ให้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น  หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะเรียกร้องใดๆ ไม่ได้

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 6 9 4

Today

Total

13

The week

Total

941

This month

Total

4278

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]