เลือกภาษา ::
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด การกุศลจังหวัดลำพูน ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2563, 09:15

ตรวจรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน , ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ , เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , และ Facebook/kachardlamphun

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้ถือสลากถูกรางวัล แสดงหลักฐานสลากรางวัลและบัตรประชาชน ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ฝ่ายการเงินและบัญชี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  โทร 053-560378
  • กรณีผู้มีสลากถูกรางวัล มากกว่า 1 รางวัล ให้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น  หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะเรียกร้องใดๆ ไม่ได้

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 1 0 1 2

Today

Total

40

The week

Total

939

This month

Total

4272

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]