เลือกภาษา ::
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 ส.ค. 2563, 10:11

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 145,500 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ตั้งใจเรียน ประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู และเป็นคนดีของสังคม

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ภายหลังการประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. จำนวน 68 ทุน จำนวนเงิน 145,500 บาท ล้วนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรสังกัดสภากาชาดไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ที่ประสบความเดือดร้อน ด้อยโอกาส และยากไร้ ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ประสบความเดือดร้อน ด้านทุนการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาขึ้น เพื่อให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนเด็กและเยาวชน ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษา ช่วยพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นการลดปัญหาสังคมและอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการด้อยโอกาสทางการศึกษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้กล่าวกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ว่า ให้นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา รวมทั้งตั้งใจเรียน ประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู และเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 6 4 5 6 9

Today

Total

63

The week

Total

2365

This month

Total

5068

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]