เลือกภาษา ::
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 ส.ค. 2563, 10:11

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 145,500 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ตั้งใจเรียน ประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู และเป็นคนดีของสังคม

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ภายหลังการประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. จำนวน 68 ทุน จำนวนเงิน 145,500 บาท ล้วนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรสังกัดสภากาชาดไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ที่ประสบความเดือดร้อน ด้อยโอกาส และยากไร้ ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ประสบความเดือดร้อน ด้านทุนการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาขึ้น เพื่อให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนเด็กและเยาวชน ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษา ช่วยพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นการลดปัญหาสังคมและอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการด้อยโอกาสทางการศึกษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้กล่าวกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ว่า ให้นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา รวมทั้งตั้งใจเรียน ประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู และเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 6 9 8 5

วันนี้

จำนวน

0

สัปดาห์นี้

จำนวน

632

เดือนนี้

จำนวน

3402

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]