เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูนพร้อมผู้ใจบุญ ส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19 ไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ค. 2563, 13:13

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ ที่ช่วยไถ่ถอนอุปกรณ์เพื่อการเลี้ยงชีพ และประกอบอาชีพ เป็นการลดภาระหนี้แก่หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณกรองพรรณ  รังสิกุล ผู้ใจบุญที่สนับสนุนเงินเพื่อไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน จำนวน 16 รายการ รวมเป็นเงิน 10,300 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19  ซึ่งขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤต ดังกล่าว และการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ถ้าหากผู้ใดมีความเดือดร้อนขอให้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:25

                วันที่(7 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 6 6

Today

Total

89

The week

Total

525

This month

Total

2172

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]