เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูนพร้อมผู้ใจบุญ ส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19 ไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ค. 2563, 13:13

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ ที่ช่วยไถ่ถอนอุปกรณ์เพื่อการเลี้ยงชีพ และประกอบอาชีพ เป็นการลดภาระหนี้แก่หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณกรองพรรณ  รังสิกุล ผู้ใจบุญที่สนับสนุนเงินเพื่อไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน จำนวน 16 รายการ รวมเป็นเงิน 10,300 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19  ซึ่งขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤต ดังกล่าว และการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ถ้าหากผู้ใดมีความเดือดร้อนขอให้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 2 8 2 2

วันนี้

จำนวน

233

สัปดาห์นี้

จำนวน

2319

เดือนนี้

จำนวน

3597

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]