เลือกภาษา ::
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15a36914034.pdf

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 6 0 3 3 7

วันนี้

จำนวน

20

สัปดาห์นี้

จำนวน

660

เดือนนี้

จำนวน

3901

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]