เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phra that duang deaw寺庙

Phra that duang deaw寺庙
李县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:45

历史:Phra that duang deaw寺庙 有传说是在雅玛黛维女王的时代 是从琅勃拉邦逃离战争,然后在李县建立一个城市,然后心里祈祷, 如果真的可以在这里建立一个城市作为避难所的话 祝天使的力量带大象王的伙伴去寻找国家的位置,天使启发了大象王 沿上Mae 溪是有阳光向上走,并看到了漂浮从大蚁丘上的水晶球,整个地区都有光线漂流而且当晚返回了五次。 在Phra that duang deaw寺庙和现在的Phra That ha Duang寺苗之间。雅玛黛维女王采取了这个良好的时光要建成一座城市和一座寺庙。目前,路边还有一些Khan Phu Wiang的痕迹,以及后来建造的Phra that duang deaw  由古巴洗威猜带信徒和僧侣一起创造寺庙 这座寺庙成为村民的佛教中心 通过创造根据古老这个位置。

 

 

地址:San Doi Wiang家 李镇 李县 南奔府

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]