เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ้าม่าน และระบบโสดทัศนูปกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

วันที่ 30 ส.ค. 2562, 12:49 [ จำนวนคนเข้าดู 343 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 2 4 2 2 1

Today

Total

19

The week

Total

365

This month

Total

4365

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]