เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ้าม่าน และระบบโสดทัศนูปกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

วันที่ 30 ส.ค. 2562, 12:49 [ จำนวนคนเข้าดู 342 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 2 4 2 2 1

今天

数量

19

这星期

数量

366

这月

数量

4370

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]