เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 8 8 5

Today

Total

75

The week

Total

1151

This month

Total

13429

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]